Q-Seven

OVER ONS

Innovatie als basis voor continu´teit. In onze snel veranderende wereld moeten we continue onze businessrules aanpassen om competitief te blijven en waarde te blijven toevoegen naar de klant. Market-in denken in plaats van product-out staat hierbij centraal.

Co-creatie en vooral doen. Dat is waar Q-Seven mee helpt teneinde een organisatie innovatiever en ondernemender te krijgen. Daarnaast is er ook veel ruimte om toptalent mee te laten groeien zodat succession planning vanuit de organisatie georganiseerd kan worden.

 

 

 

 

 

 

 

We doen dit door middel van Business Dialogues en challenge concepten als The Nightmare Competitor.

Maar voordat je kunt gaan bouwen moet eerst de fundering goed zijn. Hiervoor leveren wij interim management op directieniveau

 

We richten ons op opdrachtgevers die in de zakelijke dienstverlening zitten, waarbij complexe(re) beslistrajecten spelen.

Veel ervaring en deskundigheid zit in vraagstukken die gerelateerd zijn aan Strategie, innovatie/omdenken, E-business/internet, ICT en programma management van met name veranderingstrajecten.

Bij deze trajecten speelt ondernemendheid van de beslissers en de deelnemers vanuit de organisatie zelf een grote rol. Commitment, passie en resultaatgerichtheid. Daarvoor hebben we Q-Seven opgericht.

 

 

 

 

 

 

 

Out of the box denken gecombineerd met een doenermentaliteit. Challengen om toegevoegde waarde te leveren en in co-creatie uit de comfortzone stappen omdat, die organisatie die zich het best aanpast en de trend zet, de winnaar is van morgen.